Fondsenwerving: wat is het en hoe werkt het?

Fondsenwerving Nederland is een fondsenwerver voor culturele en maatschappelijke organisaties. Maar wat is 'fondsenwerving' eigenlijk? Op deze pagina gaan we in op de verschillende soorten van fondsenwerving - in het Engels fundraising genoemd -, de zes fases van een fondsenwervingstraject en het type fondsenwervingstrajecten dat Fondsenwerving Nederland uitvoert. We sluiten af met een aantal belangrijke tips.

 

Soorten fondsenwervingstrajecten

De definitie van fondsenwerving is meerledig en dat komt omdat we verschillende vormen van fondsenwerving kunnen definiëren. De fondsen die worden verworven kunnen bestaan uit kleine donaties van particulieren, inkomsten uit loterijen, subsidies van overheden, private stichtingen, of van private organisaties (bedrijven). 

 

Fondsenwerving kan zichtbaar of onzichtbaar plaatsvinden. Zichtbare uitingen van fondsenwerving zijn bijvoorbeeld inzamelingsacties, publiekscampagnes in de massamedia, of het aanspreken van mensen op straat. De onzichtbare fondsenwerving vindt plaats door het aan aanvragen van fondsbijdrages bij fondsen die door de overheid wordt (mede)gefinancierd en private vermogensfondsen.

 

Wat doet Fondsenwerving Nederland?

Fondsenwerving Nederland houdt zich bezig met het werven van bijdrages t.b.v. maatschappelijke of culturele projecten. Deze subsidie- of fondsbijdrages worden aangevraagd bij overheden, vermogensfondsen die vanuit de overheid worden (mede)gefinancierd en private vermogensfondsen. Wat wij niet doen is het werven van donaties via particulieren, zoals het organiseren van inzamelingsacties op straat.

 

Het gehele traject (stappenplan) dat staat beschreven onder de vraag 'Hoe werkt een fondsenwervingstraject' kan Fondsenwerving Nederland uitvoeren.

fondsenwerving

Fondsenwerving Nederland werft fondsen voor grote tot middelgrote non-profit organisaties die actief zijn binnen het domein cultuur en/of maatschappij. Meestal gaat het om projecten met een omvang van minimaal € 50.000. Op deze pagina leest u meer over onze doelgroep.

 

Hoe verloopt een fondsenwervingstraject?

Een fondsenwervingstraject moet zeer zorgvuldig worden voorbereid. Het is ondenkbaar om binnen enkele dagen een fondsenwervingstraject uit te voeren. De volgende stappen worden meestal doorlopen:

 1. Vooronderzoek: In onze database gaan wij aan de hand van de projectkaders op zoek naar vermogensfondsen die relevant zijn voor het project. Van belang zijn onder andere het type project, de doelgroep, de uitvoeringslocatie, de kostensoorten en de projectplanning. Deze onderdelen dienen ook aan bod te komen in het projectplan.
 2. Projectplan opstellen/optimaliseren: Vervolgens wordt het projectplan geoptimaliseerd door de voorwaarden en criteria van de vermogensfondsen in het achterhoofd te houden.
 3. Vooroverleg en aanvraag indienen: Ter oriëntatie wordt er met de fondsen vooroverleg gevoerd, zodat de slagingskans enigszins kan worden ingeschat. Vervolgens worden de fondsaanvragen ingediend.
 4. Voortgang melden: Tussentijds geven we de ontwikkelingen met betrekking tot het fondsenwervingstraject door aan de benaderde fondsen. Informatie over eventuele toezeggingen of afwijzingen van andere fondsen worden direct gedeeld met alle benaderde fondsen. Hetzelfde geldt voor projectinhoudelijke wijzigingen.
 5. Uitbetaling regelen: Na de toekenning van een fondsbijdrage worden de noodzakelijke acties uitgevoerd die nodig zijn om de fondsbijdrage daadwerkelijk uitbetaald te krijgen. Vaak zal er een donatieovereenkomst ondertekend moeten worden en het kan voorkomen dat er statutaire/formele handelingen uitgevoerd moeten worden, alvorens het vermogensfonds over gaat tot uitbetaling.
 6. Verantwoorden: Tussentijds en/of na afloop van het project zal er verantwoording afgelegd worden aan de fondsen die een bijdrage hebben verstrekt. Meestal is dit uitsluitend nodig bij grotere bedragen.

Zelf fondsenwerven? Enkele tips

Mocht u besluiten om zelf fondsen te gaan werven voor uw project. Houdt dan in ieder geval rekening met de volgende zaken:

 • Fondsenwervingstrajecten nemen meestal 3 tot 6 maanden in beslag. Begin daarom op tijd;
 • De inzet van vrijwillige arbeid of zelfwerkzaamheid is een voorwaarde bij veel fondsen;
 • Eigen middelen zijn een pre voor de fondsen;
 • Zorg voor een duidelijke link tussen de organisatiedoelstelling (statuten) en het project;
 • Houd van begin af aan een duidelijke financiële administratie bij.

In onze blog geven wij een aantal tips waarmee u de slagingskans van uw fondsenwervingstraject kunt vergroten. Lees hier de blog 'Succesvol fondsenwerven'.

 

Benieuwd wat Fondsenwerving Nederland voor u kan betekenen?

Heeft u vragen over de dienstverlening van Fondsenwerving Nederland, of wilt u weten of wij een fondsenwervingstraject kunnen uitvoeren voor uw organisatie? Vul dan het onderstaande contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.