Corporate foundations / bedrijfsfondsen

De laatste jaren is sprake van een trend waarbij bedrijven stichtingen oprichten van waaruit zij zich inzetten voor een zelf bepaalde doelstelling. Deze bedrijfsfondsen, ook wel 'corporate foundations' genoemd, ondersteunen maatschappelijke projecten door middel van kapitaal en in bepaalde gevallen ook in de vorm van kennis. In 2017 bestonden er in Nederland circa 75 van deze corporate foundations. Hieronder hebben wij een aantal bekende bedrijfsfondsen vermeld.

 

1. Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation wil kansarme en achtergestelde groepen mensen een perspectief geven op een zelfstandig bestaan, in Nederland en in ontwikkelingslanden.

 

In Nederland kan de Foundation steun verlenen aan maatschappelijke organisaties en sociale ondernemingen die projecten uitvoeren op het gebied van arbeidsparticipatie, financiële zelfredzaamheid en gehandicaptensport.

 

In een aantal geselecteerde ontwikkelingslanden zet de Foundation in op het economisch versterken van boerengemeenschappen. Vooral door hen te ondersteunen bij het bouwen en versterken van coöperaties, of organisaties die op coöperatieve basis zijn georganiseerd. Projecten moeten plaatsvinden in de volgende landen: Bolivia, Brazilië, Cambodja, Colombia, Ecuador, Ethiopië, Filippijnen, Ghana, India, Indonesië, Ivoorkust, Kenia, Laos, Mexico, Nicaragua, Oeganda, Peru, Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Tanzania en Vietnam.

 

* De regionale Rabobanken ondersteunen via het Rabobank Coöperatiefonds/Stimuleringsfonds ook lokale/regionale initiatieven van stichtingen en verenigingen .

 

2. Achmea Foundation – Impact Fund

De Achmea Foundation ambieert een wereld waar iedereen volwaardig aan kan deelnemen en steunt initiatieven die zich richten op het meer weerbaar maken van mensen in kwetsbare situaties.

 

Achmea Foundation ondersteunt initiatieven op het terrein van landbouw, gezondheidzorg en financiële dienstverlening met een innovatief karakter. Dit past bij Achmea als onderneming met een coöperatieve identiteit, die het werk van de Foundation mogelijk maakt: een financiële dienstverlener, de grootste zorgverzekeraar, met een in belangrijke mate agrarische achtergrond.

 

3. Triodos Foundation

Het doel van de Stichting Triodos Foundation is het ondersteunen van projecten van non-profit organisaties, die zorgen voor een positieve en blijvende verandering. Het gaat daarbij om vernieuwende initiatieven die bijdragen aan een verandering naar een wereld die menselijker, groener en innovatiever is. In aanmerking voor ondersteuning komen projecten op de gebieden landbouw, voeding en biodiversiteit, sociale inclusie en nieuwe economie.

 

4. Shell Foundation

Het doel van de Shell Foundation is het ondersteunen van activiteiten die zich richten op het bereiken van een balans tussen economische groei, zorg voor het milieu en rechtvaardige sociale ontwikkeling. Het uiteindelijke hoofddoel is duurzame ontwikkeling in het algemeen.

 

De Shell Foundation is gefocust op Afrika en Azië en biedt ondersteuning aan ondernemers die innovatieve oplossingen hebben bedacht rondom de volgende mondiale ontwikkelingsuitdagingen: toegang tot energie & duurzame mobiliteit.

 

5. AFAS Foundation

Het doel van de AFAS Foundation, opgericht door het bedrijf AFAS Software, is het ondersteunen van projecten over de hele wereld binnen de gebieden: gezondheid, onderwijs en de samenleving. In aanmerking komen Nederlandse stichtingen met een ANBI-status én Belgische stichtingen.

 

Subsidie is beschikbaar voor concrete, tastbare projecten die na afronding zelfstandig voortbestaan. De focus ligt op projecten in de zorg, het onderwijs en de maatschappij in binnen- en buitenland.

 

6. Flow Traders Foundation

De missie van Flow Traders Foundation is het bestrijden van armoede. Flow Traders Foundation realiseert dit door hulp te bieden aan mensen die hulp nodig hebben ten behoeve van hun welzijn en/of welvaart. Daartoe verstrekt de stichting directe hulp (goederen), microkredieten, en/of financiële middelen t.b.v. projecten.

 

7. Brunel Foundation

Brunel Foundation zicht op specifieke belangen op het gebied van mens en planeet in de internationale regio's waar zij actief is en stimuleert lokale partnerschappen. Brunel Foundation werkt aan de hand van drie thema's: people, planet en community. Een van de doelen is het stimuleren van de arbeidsmarkt kansen, onder andere voor mensen met autisme, door hen te helpen talent te ontsluiten en verbinding te maken met de arbeidsmarkt. Verder streeft Brunel Foundation naar het vergroten van het milieubewustzijn door duurzaam gedrag te stimuleren en initiatieven te ondersteunen die vervuiling van het milieu tegengaan.

Ondersteuning nodig van de specialist?

Fondsenwerving Nederland is als intermediair fondsenwerver gespecialiseerd in het matchen van maatschappelijke projecten met bijpassende vermogensfondsen, waaronder ook bedrijfsfondsen/corporate foundations.

 

Heeft uw stichting een maatschappelijk project gepland en zoekt u financiering? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning van de mogelijkheden.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Bedrijfsfonds / corporate foundation oprichten?

Overweegt uw bedrijf een bedrijfsfonds / corporate foundation op te richten? Fondsenwerving Nederland kan u adviseren over de positionering binnen het fondsenwervingslandschap en bij de formulering van doelstellingen en criteria. Neem contact met ons op voor meer informatie.