Stichting DOEN - Thema's groen, sociaal en creatief

Stichting DOEN is in 1991 opgericht door de Nationale Postcode Loterij. Heden ten dage wordt het vermogensfonds gefinancierd door drie loterijen die deel uitmaken van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij,  Vrienden Loterij en de BankGiro Loterij). Jaarlijks ontvangt Stichting DOEN een gedeelte van de loterijopbrengst. In 2018 ontving Stichting DOEN van de Goede Doelen Loterijen een totale bijdrage van  ongeveer € 30 miljoen. De middelen worden besteed aan initiatieven van organisaties binnen een drietal thema's: groen, sociaal en creatief. Ieder thema bestaat uit een aantal programma's.

 

Groene initiatieven

Stichting DOEN wil een bijdrage leveren aan een groene en innovatieve economie waarin een belangrijke rol is weggelegd voor inspirerende initiatieven van ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Samen werken aan een betere wereld voor mens en milieu is het doel. Deze ondernemingen zetten zich actief in om de hele keten van inkoop tot en met verkoop duurzaam te veranderen en groener te maken. Om impact te bereiken is financiële winst een randvoorwaarde, geen doel op zich.

Programma Circulair Ondernemen

Ons huidige economische systeem voldoet niet aan de groeiende noodzaak om onze samenleving op ecologisch en sociaal niveau te verbeteren. Het is te veel gericht op financiële groei en maximalisatie van winst op de korte termijn. Stichting DOEN is op zoek naar duurzame en sociale ondernemers met innovatieve producten of diensten die bijdragen aan de totstandkoming van deze nieuwe en circulaire economie. Mensen die risico durven nemen en nieuwe mogelijkheden en kansen aangrijpen. Die met nieuwe oplossingen of businessmodellen komen. Inspirerende voorlopers, die een voorbeeld zijn voor anderen: voor andere ondernemers en organisaties of zelfs voor de overheid; en die laten zien dat de nieuwe, circulaire economie in praktijk gebracht kan worden.

Duurzaam voedselsysteem

Voeding is de hoeksteen van duurzame ontwikkeling. Maar het huidige voedselsysteem biedt geen zekerheid voor iedereen. Hoewel de voedselproductie in vijftig jaar in omvang is verdubbeld en gevarieerder is geworden, is de verdeling ongelijk. Ook heeft de productie van voeding grote impact op onze planeet: het is verantwoordelijk voor een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot. Stichting DOEN is op zoek naar innovatieve koplopers die werken aan eerlijke en duurzame voedselinitiatieven. DOEN richt zich daarbij op de duurzame ondernemers zelf of op partijen die hen faciliteren. DOEN beoogt hiermee ook anderen te inspireren en een voorbeeld te geven van de doeltreffendheid van sociaal en ecologisch verantwoord ondernemen. DOEN is actief in Nederland en Oost-Afrika waarbij de initiatieven in Oost-Afrika zich ook richten op economische en sociale vooruitgang.

Duurzame Energie

De energiewereld is sterk in beweging. Er ontstaat een totaal ander energielandschap. De vraag naar innovatieve oplossingen en slimme (technische) toepassingen voor een duurzame samenleving is dringend. DOEN financiert initiatieven die de overgang naar een duurzamere samenleving versnellen. 

Sociale initiatieven

Stichting DOEN streeft naar een sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen. Om dat te realiseren ondersteunt Stichting DOEN initiatieven die kwetsbare mensen een plek geven in de maatschappij. Zodat zij in staat zijn om te werken, zich kunnen ontwikkelen en zich onderdeel voelen van de samenleving.

Sociaal Ondernemen & Inclusie

Inclusie als de norm, dat is het doel van Stichting DOEN. Het moet voor iedereen mogelijk zijn actief en naar vermogen deel te nemen aan de maatschappij. In de praktijk staan er helaas nog veel mensen aan de zijlijn. Zij beschikken bijvoorbeeld niet over de juiste opleiding, kwalificaties of een (sociaal) netwerk. Of mensen ervaren barrières vanwege psychische of lichamelijke beperkingen, waardoor zij niet volwaardig aan de huidige, complexe samenleving kunnen deelnemen. Sociale ondernemingen bieden voor deze mensen dagbesteding of een leer/werkplek, zodat zij de kans krijgen om naar vermogen mee te doen.

Vernieuwende Bewonersinitiatieven

Buurtinitiatieven zijn zeer belangrijk voor een sociale samenleving. Het komt steeds vaker voor dat buurtbewoners zich zelf inspannen voor de ontwikkeling van hun buurt of gemeenschap. vaker nemen buurtbewoners het heft in eigen handen en zetten zij zich samen in voor de ontwikkeling van hun buurt of gemeenschap. Zij creëren vernieuwende, ondernemende en creatieve plekken waar mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar leren kennen en van elkaar kunnen leren. Dat gebeurt op verschillende manieren: ontmoetingsplekken voor en door de buurt, buurtcoöperaties en bewonersbedrijven. Stichting DOEN gelooft dat dergelijke ontmoetingsplekken de onderlinge samenhang in de maatschappij versterken en ook bijdragen aan meer betrokkenheid van mensen bij elkaar en bij hun buurt.

Creatieve initiatieven

Stichting DOEN gelooft in de kracht van creativiteit die aanwezig is in de samenleving. Kunst en cultuur verwondert het publiek en confronteert en verbindt mensen. Vaak is creativiteit de motor voor verandering omdat het mensen uitdaagt om voorbij het bestaande te denken.

BankGiro Loterij Fonds

Cultuur bereikt mensen, ook zij die in de samenleving aan de kant staan, en speelt in dat opzicht een belangrijke rol bij de inclusie van mensen. Het BankGiro Loterij Fonds, een onderdeel van Stichting DOEN, ondersteunt verrassende, culturele initiatieven in Nederland die een breed publiek aanspreken. Het fonds gelooft namelijk dat kunst en cultuur een antwoord kan geven op een aantal urgente sociale, economische en ecologische vraagstukken in onze samenleving.

Hoogte van de fondsbijdrage

Stichting DOEN kan een project ondersteunen door middel van een subsidie/gift, een lening of een participatie/deelneming. Een combinatie van deze instrumenten behoort ook tot de mogelijkheden. Per thema/programma gelden maximumbijdrages, waardoor de hoogte van de bijdrage varieert van een paar duizend euro tot tienduizenden euro's. Zo kan voor een initiatief binnen het programma 'Vernieuwende Bewonersinitiatieven' maximaal € 35.000 worden verstrekt.

Benieuwd wat Fondsenwerving Nederland voor u kan betekenen?

Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in fondsenwervingstrajecten voor culturele, maatschappelijke en creatieve initiatieven. Wij hebben veel ervaring met het verzorgen van fondsenwervingstrajecten, waaronder ook het aanvragen van bijdrages via Stichting DOEN. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende scan en we gaan direct voor u aan de slag.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.