Stichting DOEN - Thema's groen, sociaal en creatief

Stichting DOEN is een vermogensfonds dat zich inzet voor een groene, sociale en creatieve wereld. De stichting verleent financiële bijdrages aan innovatieve projecten die gericht zijn op het verbeteren van de leefomgeving en het creëren van een duurzame samenleving. In deze tekst leest u meer over de achtergrond en werkwijze van Stichting DOEN, de voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage en de criteria waaraan een project moet voldoen.

Achtergrond en werkwijze van Stichting DOEN

Stichting DOEN werd opgericht in 1991 en is ontstaan uit de Nationale Postcode Loterij. Het doel van de stichting is het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan een duurzame, sociale en creatieve samenleving. Dit doet de stichting door het verstrekken van subsidies aan innovatieve projecten en organisaties die een bijdrage leveren aan deze doelstellingen.

 

De werkwijze van Stichting DOEN is gericht op het ondersteunen van impactvolle projecten en organisaties. Hierbij ligt de nadruk op vernieuwende initiatieven die een grote maatschappelijke impact hebben en bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. De stichting richt zich op drie programmalijnen: Groene Economie, Inclusieve Samenleving en Cultuur & Cohesie. Binnen deze programmalijnen worden subsidies verstrekt aan projecten die gericht zijn op het realiseren van concrete resultaten en het creëren van een duurzame en rechtvaardige wereld.

Voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage

Om in aanmerking te komen voor een fondsbijdrage van Stichting DOEN, dient een project te voldoen aan een aantal voorwaarden. Ten eerste moet het project gericht zijn op het bevorderen van een duurzame, sociale en/of creatieve samenleving. Het project dient vernieuwend te zijn en een grote maatschappelijke impact te hebben. Ook moet het project aansluiten bij één van de programmalijnen van Stichting DOEN: Groene Economie, Inclusieve Samenleving of Cultuur & Cohesie.

 

Daarnaast moet het project bijdragen aan het behalen van concrete resultaten en het realiseren van verandering. Het project moet bijvoorbeeld gericht zijn op het verminderen van de CO2-uitstoot, het verbeteren van de leefomgeving of het bevorderen van de inclusie van kwetsbare groepen in de samenleving. Ook moet het project innovatief zijn en bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving.

 

Tot slot moet het project financieel haalbaar zijn en een duidelijke begroting hebben. De financiële bijdrage van Stichting DOEN is bedoeld als aanvulling op andere financieringsbronnen en de stichting verwacht dan ook dat er sprake is van cofinanciering.

Criteria van Stichting DOEN

Naast de algemene voorwaarden die gesteld worden aan een project, hanteert Stichting DOEN ook een aantal criteria waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie. Deze criteria zijn gericht op het beoordelen van de impact van het project en de haalbaarheid van de uitvoering.

 

Een van de criteria is de maatschappelijke impact van het project. Stichting DOEN beoordeelt of het project bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de stichting, zoals het verminderen van de CO2-uitstoot, het vergroten van de inclusie van kwetsbare groepen in de samenleving en het bevorderen van een duurzame economie. Daarnaast kijkt de stichting naar de schaalbaarheid van het project en de mogelijkheid om op te schalen naar een grotere impact.

 

Een ander criterium is de innovativiteit van het project. Stichting DOEN is op zoek naar vernieuwende projecten die bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Dit kan bijvoorbeeld gaan om projecten die gebruik maken van nieuwe technologieën of concepten, of projecten die op een vernieuwende manier bestaande problemen aanpakken.

 

Ook wordt gekeken naar de duurzaamheid van het project. Dit betreft niet alleen de milieu-impact van het project, maar ook de sociale en economische duurzaamheid. Het project dient bijvoorbeeld bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving en aan de ontwikkeling van duurzame productie- en consumptiepatronen.

Budget en hoogte van de fondsbijdrage

Stichting DOEN heeft jaarlijks een budget van ongeveer 35 miljoen euro beschikbaar voor subsidies aan innovatieve projecten en organisaties. Het bedrag dat per project beschikbaar is, varieert sterk en is afhankelijk van de omvang en impact van het project. Gemiddeld ligt de hoogte van een subsidie rond de 100.000 euro, maar dit kan oplopen tot enkele miljoenen voor grotere en impactvolle projecten.

 

Naast de financiële ondersteuning biedt Stichting DOEN ook andere voordelen aan de subsidieontvangers. Zo kunnen projecten gebruik maken van het netwerk van Stichting DOEN en worden zij ondersteund bij het vergroten van hun zichtbaarheid en impact. Ook biedt de stichting expertise en kennis op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Aanvraag indienen bij Stichting DOEN?

Al met al is Stichting DOEN een belangrijke partner voor innovatieve projecten en organisaties die bijdragen aan een groene, sociale en creatieve wereld. Dankzij de financiële ondersteuning en andere voordelen die de stichting biedt, kunnen deze projecten en organisaties hun impact vergroten en bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving.

 

Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in fondsenwervingstrajecten voor culturele, maatschappelijke en creatieve initiatieven. Wij hebben veel ervaring met het verzorgen van fondsenwervingstrajecten, waaronder ook het aanvragen van bijdrages via Stichting DOEN. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende scan en we gaan direct voor u aan de slag.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.