FAQ - Veelgestelde vragen

Hieronder hebben wij veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden voor u samengevat. 

 

Wat is fondsenwerving? 

Antwoord: Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een niet-gouvernementele organisatie of andere organisatie zonder winstoogmerk, zoals een stichting of vereniging, onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor haar activiteiten. Zie ook deze pagina voor uitgebreide toelichting op het fenomeen fondsenwerving.

 

Wat is de rol van Fondsenwerving Nederland?

Antwoord: Fondsenwerving Nederland is een intermediair/tussenpersoon die hoofdzakelijk op basis van no-cure, no-pay wordt betaald. Wij verzorgen fondsenwervingstrajecten van A tot Z namens culturele en maatschappelijke organisaties. Zie ook de pagina Onze diensten.

 

Hoe weet ik of onze organisatie in aanmerking komt voor een fondsbijdrage?

Antwoord: door de aansluiting op de doelstellingen, voorwaarden en criteria van de fondsen te controleren. Dit geeft echter nog geen garantie op een toekenning van een bijdrage. Bekijk ook deze pagina om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden.

 

Wat doet een vermogensfonds beslissen om een samenwerking aan te gaan met een stichting?

Antwoord: Bepalend is de mate waarin de doelstellingen van de stichting en de projectactiviteiten aansluiten op de doelstellingen van het fonds. Daarnaast moet aan de formele vereisten worden voldaan (verschillend per fonds), zoals het beschikken over een ANBI-status en een onafhankelijk bestuur.

 

Hoe vind een stichting de juiste fondsen die bij zich passen?

Antwoord: Door per fonds de doelstellingen, specifieke voorwaarden en criteria te bestuderen. Professionele (betaalde) databases kunnen hierbij ondersteunend zijn. Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van van deze aandachtspunten en het vertalen van uw project naar een succesvolle fondsaanvraag.

 

Hoe kan een stichting een vermogensfonds het best benaderen?

Antwoord: Dit verschilt per fonds. Bekijk daarvoor contact op met de desbetreffende vermogensfondsen, of besteedt het complete aanvraagtraject aan ons uit. In dat geval verzorgen wij de communicatie met de fondsen.

 

Welke middelen zijn er om fondswerving te stimuleren?

Antwoord: Voldoende tijd reserveren voor het fondsenwervingstraject. Over het algemeen wordt dit onderschat. Vaak houdt men geen rekening houdt met zaken zoals het opstellen van een projectplan en een eindverslag. Het inschakelen van een expert zou een overweging kunnen zijn. 

Is uw vraag nog niet beantwoord? Vul dan het onderstaande formulier in.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.