Instituut Gak: subsidie voor sociale zekerheid

Instituut Gak is een belangrijke speler op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. Het instituut verstrekt subsidies aan projecten die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de sociale zekerheid. Er zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar, zoals de projectsubsidie, proefschriftprijs en Werkinnovatie Prijs.

Achtergrond van Instituut Gak

Instituut Gak is een onafhankelijke stichting die zich richt op de sociale zekerheid in Nederland. De stichting is opgericht in 1963 en heeft als doel het bevorderen van kennis en het stimuleren van vernieuwing en verbetering van de sociale zekerheid. Het Instituut Gak stelt jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro beschikbaar voor subsidies aan projecten op het gebied van sociale zekerheid.

 

Het Instituut Gak financiert onder andere onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen op het gebied van sociale zekerheid. Daarnaast ondersteunt het instituut projecten die bijdragen aan de verbetering van de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en de gezondheid van werkenden.

Bijdrage aan verschillende projecttypen

Het Instituut Gak kent verschillende subsidieregelingen voor projecten op het gebied van sociale zekerheid. Hieronder lichten we een aantal van deze regelingen toe:

  • Projectsubsidie: Deze regeling is bedoeld voor projecten die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van de sociale zekerheid. Het project moet een duidelijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Instituut Gak en de resultaten moeten binnen een jaar na afloop van het project meetbaar zijn. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van het project met een maximum van € 150.000.
  • Proefschriftprijs: Deze regeling is bedoeld voor de beste proefschriften op het gebied van sociale zekerheid. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 en een oorkonde.
  • Werkinnovatie Prijs: Deze prijs wordt toegekend aan projecten die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de arbeidsmarkt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000.

Criteria en voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Instituut Gak moeten projecten voldoen aan bepaalde criteria en voorwaarden. Zo moet het project gericht zijn op vernieuwing en verbetering van de sociale zekerheid en moet het een duidelijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Instituut Gak.

 

Daarnaast moet het project binnen een jaar na afloop meetbare resultaten opleveren. Ook moet het project een duidelijk plan hebben voor de implementatie en verspreiding van de resultaten. Het project moet bij voorkeur worden uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties en instellingen.

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat het Instituut Gak een onafhankelijke stichting is en dat het daarom belangrijk is dat projecten zich richten op de inhoudelijke doelstellingen van de stichting en niet op commercieel gewin.

 

Verder gelden er specifieke voorwaarden per subsidieregeling. Zo moet een project bijvoorbeeld aansluiten bij een actueel thema binnen de sociale zekerheid voor de projectsubsidie, moet het proefschrift zijn verdedigd aan een Nederlandse universiteit voor de proefschriftprijs en moeten projecten voor de Werkinnovatie Prijs gericht zijn op vernieuwende oplossingen voor de arbeidsmarkt.

Beschikbaar budget & hoogte van de bijdrage

Het budget van het Instituut Gak bedraagt jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro. Het exacte bedrag kan echter verschillen per jaar. De hoogte van de subsidie per project is afhankelijk van de totale kosten van het project en kan maximaal 50% van de kosten bedragen met een maximum van € 150.000.

Aanvraag indienen bij Instituut Gak?

Subsidieaanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend bij het Instituut Gak. Voor projectsubsidies geldt een aanvraagtermijn van minimaal vier maanden voor aanvang van het project. Het instituut beoordeelt de aanvragen op basis van de criteria en voorwaarden en beslist binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag.

 

Fondsenwerving Nederland heeft ervaring met het aanvragen van projectsubsidies bij Instituut Gak. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende scan en ontdek of uw project aansluit op de doelstellingen van Instituut Gak.