Regionale en lokale vermogensfondsen

Regionale en lokale vermogensfondsen zijn organisaties die zich richten op het verstrekken van financiële steun aan lokale initiatieven en projecten. Het doel van deze fondsen is om de ontwikkeling van lokale gemeenschappen te bevorderen en te ondersteunen. In dit artikel leggen we uit wat regionale en lokale vermogensfondsen precies zijn, hoe ze werken en wat de criteria en voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Wat zijn regionale en lokale vermogensfondsen

Regionale en lokale vermogensfondsen zijn filantropische organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling van de regio waarin zij actief zijn. Deze fondsen hebben meestal een specifieke geografische focus, bijvoorbeeld op een stad, regio of provincie. Ze beheren een eigen vermogen dat afkomstig is van donaties, legaten en schenkingen. Dit vermogen wordt beheerd door een onafhankelijk bestuur en wordt gebruikt om projecten en initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap.

Hoe werken regionale en lokale vermogensfondsen

Regionale en lokale vermogensfondsen werken op verschillende manieren. Sommige fondsen verstrekken leningen aan lokale ondernemers of non-profitorganisaties, terwijl andere fondsen subsidies verstrekken aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap.

 

Een belangrijk kenmerk van regionale en lokale vermogensfondsen is dat ze vaak samenwerken met andere organisaties in de regio, zoals gemeenten, bedrijven en non-profitorganisaties. Door samen te werken kunnen ze meer impact hebben en de ontwikkeling van de regio verder stimuleren.

Veel voorkomende criteria en voorwaarden

Elk regionaal of lokaal vermogensfonds hanteert zijn eigen criteria en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie. Over het algemeen zijn er echter een aantal basisvoorwaarden waaraan aanvragers moeten voldoen:

  • Ten eerste moet het project of initiatief gericht zijn op de ontwikkeling van de lokale gemeenschap. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het creëren van werkgelegenheid, het verbeteren van de leefbaarheid van een wijk of dorp, het stimuleren van cultuur en sport of het bevorderen van duurzaamheid.
  • Ten tweede moet de aanvrager een non-profitorganisatie zijn, zoals een stichting of vereniging. Commerciële organisaties komen doorgaans niet in aanmerking voor een subsidie van een regionaal of lokaal vermogensfonds.
  • Ten derde moet de aanvrager kunnen aantonen dat het project of initiatief financieel haalbaar is en dat er voldoende draagvlak is in de lokale gemeenschap. Het vermogensfonds wil immers zekerheid hebben dat de subsidie goed besteed wordt en dat het project of initiatief ook op de lange termijn levensvatbaar is.
  • Ten vierde kan het zijn dat het regionale of lokale vermogensfonds specifieke eisen stelt aan het project of initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de geografische locatie van het project of initiatief, of om de doelgroep die wordt bereikt.

Ten slotte is het belangrijk om te weten dat regionale en lokale vermogensfondsen meestal een beperkt budget hebben. Dit betekent dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden en dat het dus belangrijk is om een goed onderbouwde aanvraag in te dienen die aansluit bij de doelstellingen van het fonds.

Beschikbaarheid van financiële middelen

De omvang van het budget van regionale en lokale vermogensfondsen varieert sterk. Sommige fondsen hebben slechts enkele tienduizenden euro's tot hun beschikking, terwijl andere fondsen beschikken over miljoenen euro's aan vermogen.

 

Het financiële voordeel dat een non-profitorganisatie kan behalen door een subsidie van een regionaal of lokaal vermogensfonds is afhankelijk van de grootte van het fonds en de hoogte van de subsidie. Dit kan variëren van enkele duizenden euro's tot enkele tonnen.

Een fondsbijdrage voor uw lokaal of regionaal initiatief

Als u als non-profitorganisatie op zoek bent naar financiering voor een project of initiatief dat bijdraagt aan de ontwikkeling van uw lokale gemeenschap, kan een subsidie van een regionaal of lokaal vermogensfonds een goede optie zijn. Zorg er wel voor dat u zich goed verdiept in de criteria en voorwaarden van het fonds waarbij u een subsidie aanvraagt en dat u een goed onderbouwde aanvraag indient die aansluit bij de doelstellingen van het fonds.

 

Op de onderstaande pagina's vindt u informatie over de vermogensfondsen in uw provincie. Hierbij wordt opgemerkt dat niet alle vermogensfondsen zijn vermeld, dit is enkel een selectie van een aantal fondsen. Neem contact op met Fondsenwerving Nederland voor een vrijblijvende scan.

Vul het contactformulier in voor een gratis scan

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.