Kansfonds - maatschappelijke projecten

Kansfonds, voorheen Skanfonds, ondersteunt jaarlijks zo'n 500 maatschappelijke projecten die mensen helpen omzien naar de kwetsbare mensen in de Nederlandse samenleving. Dit met als doel om te voorkomen dat mensen buitengesloten raken, vereenzamen en hun kansen niet kunnen benutten. Kansfonds ondersteunt projecten die de negatieve situatie doorbreken en die leiden tot het leren benutten van kansen. Kansfonds behoort ook tot de grotere vermogensfondsen van ons land.

Aandachtsgebieden van Kansfonds

Kansfonds verstrekt fondsbijdrages aan projecten die de maatschappelijke kansen vergroten voor mensen die zich bevinden in een kwetsbare positie. Daarbij kan gedacht worden aan Initiatieven die deze doelgroep helpen om hun plek in de samenleving te (her)vinden, of die voorkomen dat zij aan de zijlijn komen te staan. Het Kansfonds kan initiatiefnemers van projecten financieel ondersteunen, met kennis en met haar netwerk.

 

Het fonds verstrekt bijdrages aan projecten die passen binnen de volgens aandachtsgebieden:  

  • Weerbaarheid en eigen kracht: ondersteuning van projecten die mensen helpen op eigen kracht verder te komen. Bijvoorbeeld om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Om een veilige plek te vinden. Om met anderen in contact te komen en om talenten, kennis en vaardigheden te kunnen ontwikkelen; 
  • Een hechte samenleving: ondersteuning van initiatieven die de sociale verbanden in de samenleving versterken en die mensen ertoe aanzetten zich te bekommeren om elkaar. De projecten dragen eraan bij dat er ook voor mensen in kwetsbare situaties een plek is in onze samenleving;
  • Katholiek sociaal denken: een klein deel van het budget wordt gereserveerd voor initiatieven die het katholiek sociaal denken helpen ontwikkelen, doorgeven en toepassen. Het gaat dan om projecten die principes als menselijke waardigheid en solidariteit vertalen naar hoe we als samenleving handelen als mensen in achterstandssituaties terechtkomen.

Het fonds is hoofdzakelijk in Nederland actief, maar op kleine schaal (via de Samenwerkende Fondsen Cariben) worden ook projecten in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden ondersteund. Kansfonds is voornamelijk actief in Nederland.

Tijdelijke thema's en programma's van Kansfonds

Kansfonds werkt net als andere fondsen, zoals het Oranje Fonds, met tijdelijke thema's en programma's waarmee zij belangrijke onderwerpen extra aandacht geven. Voorbeelden daarvan zijn aandacht voor zwerfjongeren, een programma opvoeden en opgroeien in armoede en de focus op vrijwilligerscolleges. Ook buiten deze tijdelijke programma's om kan er een reguliere aanvraag worden ingediend bij Kansfonds.

Hoogte van de fondsbijdrage

De bijdrages van Kansfonds lopen zeer uiteen. Naast de impact van een project is de hoogte ook afhankelijk van de omvang van het project/de projectbegroting. Hiermee rekening houdend komt het erop neer dat Kansfonds bijdrages verstrekt die variëren van € 1.000 tot circa € 250.000. Over het algemeen gaat het om bijdrages tussen de € 15.000 en € 50.000.

Benieuwd wat Fondsenwerving Nederland voor u kan betekenen?

Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in het werven van fondsen voor sociale en maatschappelijke projecten. Wij hebben zeer veel ervaring met het verzorgen van fondsenwervingstrajecten, waaronder ook het aanvragen van bijdrages bij Kansfonds. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende scan en we gaan direct voor u aan de slag.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.