Nederlandse vermogensfondsen

Nederlandse non-profit organisaties die over nieuwe inspirerende projecten beschikken, kunnen een fondsaanvraag indienen bij één of meerdere vermogensfondsen. In totaal zijn er honderden verschillende Nederlandse vermogensfondsen die zich richten op verschillende thema's, doelgroepen, locaties en type projecten. Ieder vermogensfonds hanteert eigen voorwaarden en (uitsluitings)criteria. Hieronder hebben wij enkele bekende Nederlandse vermogensfondsen vermeld.

 

Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in het formuleren en optimaliseren van projecten en het verzorgen van het fondsenwervingstraject. Wij weten als geen andere welke aspecten van belang zijn voor het slagen van het fondsenwervingstraject en het succes van het project. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden voor uw organisatie, of vul de Gratis Quickscan in.

 

VSBfonds

VSBfonds is één van de bekendste Nederlandse vermogensfondsen. VSBfonds richt zich op twee verschillende domeinen: Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. VSBfonds steunt projecten die zijn gericht op het vergroten van de participatiemogelijkheden voor mensen en projecten die nieuwe verbindingen tot stand brengen tussen mensen. Dit maakt het mogelijk dat iedereen zijn of haar plek vindt en krijgt in onze diverse samenleving.  Lees verder over VSBfonds.

 

Oranje Fonds

Oranje Fonds is het bekendste Nederlandse vermogensfonds. Het fonds richt zich op projecten die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand zich buitengesloten voelt. Oranje Fonds ondersteunt projecten op het gebied van verbinding en sociale participatie, waaronder buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's. Naast de traditionele steun aan projecten wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen. Met name nieuwe initiatieven maken kans op ondersteuning. Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds binnen het sociale domein. Lees verder over Oranje Fonds.

 

Kansfonds

Kansfonds vindt het belangrijk dat mensen omzien naar de kwetsbare mensen in de samenleving. Op die manier wordt voorkomend dat kwetsbare mensen buitengesloten raken. Kansfonds hecht net als de hierboven genoemde fondsen veel waarde aan de inzet van vrijwilligers en de directe betrokkenheid van doelgroep bij het initiatief. Het doorbreken van de negatieve situatie en vergroten van de eigen kracht vindt men belangrijk. Lees meer over Kansfonds.

 

Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat focust op de actualiteit en samenleving van de 21e eeuw. Het fonds ondersteunt projecten en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, en het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke kansen van jongeren. Fonds 21 ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, passend en/of nieuw publiek weten te bereiken. Lees verder over Fonds 21.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten en personen in acht verschillende disciplines binnen de werkterreinen cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een landelijke organisatie voor projecten die van landelijke betekenis zijn en twaalf provinciale afdelingen die projecten ondersteunen van regionale of lokale betekenis. Lees meer over Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurparticipatie. Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen zichtbaar. De cultuur is continu in ontwikkeling en verbindt mensen. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan hun eigen veranderende omgeving. Fonds Cultuurparticipatie ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan de cultuurparticipatie. Lees meer over Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het stimuleringsfonds voor de beeldende kunst en erfgoed. Het fonds draagt bij aan de projecten en activiteiten van kunstenaars, curatoren, musea en andere erfgoedinstellingen, kunstpodia, archieven, galeries en opdrachtgevers. Ook zorgt het fonds voor ondersteuning, doorstroming, vernieuwing, talentontwikkeling en zoekt men actief naar verbinding met het publiek. Het fonds beschikt over diverse deelregelingen.

 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Het fonds beschikt over een groot aantal programma's en deelregelingen.

 

Overige landelijke vermogensfondsen

Andere landelijke vermogensfondsen zijn onder andere: Fonds Podiumkunsten, Fonds Nuts Ohra, Nationaal Ouderen Fonds, Diorapthe, Fonds 1818, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, RCOAK, Instituut Gak, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting het RC Maagdenhuis, Pius Stichting. Ook dit overzicht is nog niet volledig. 

 

Regionale en lokale vermogensfondsen

Naast de landelijke vermogensfondsen bestaan er ook regionale en lokale vermogensfondsen. Wij noemen dit regionale of lokale fondsen omdat zij het werkgebied beperken tot een bepaald grondgebied, bijvoorbeeld een gemeente of regio. Daarnaast kunnen de gemeenten en provincies subsidies verstrekken voor projecten van organisaties.

 

Let op: dit zijn slechts enkele voorbeelden van bekende Nederlandse vermogensfondsen. In totaal bestaan er honderden verschillende fondsen. Voor een volledig overzicht van de fondsen die relevant zijn voor uw organisatie, adviseren wij u om contact met ons op te nemen.

 

"De database van Fondsenwerving Nederland bevat maar liefst 750 verschillende vermogensfondsen"

Vul het contactformulier in voor een Gratis Quickscan

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.