Doelgroep Fondsenwerving Nederland

Fondsenwerving Nederland werkt voor culturele en maatschappelijke organisaties die in Nederland actief zijn en een nieuw project hebben gepland. Doorgaans zijn dit stichtingen, verenigingen of coöperaties.

 

Enkele voorbeelden van organisaties waarvoor Fondsenwerving Nederland werkt, zijn:

  • Welzijnsorganisaties
  • Jeugd-/jongerenorganisaties
  • Ouderenorganisaties
  • Culturele evenementen
  • Dorps- en buurthuizen
  • Musea

Behoort uw organisatie tot onze doelgroep en heeft u een nieuw project gepland? Neem dan contact met ons op, vul de gratis QuickScan in, of lees meer over onze diensten.