Blog: Succesvol Fondsenwerven

Wat is fondsenwerving?

Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een niet-gouvernementele organisatie (of andere organisatie zonder winstoogmerk, zoals een stichting) onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor haar activiteiten.

 

De fondsen die worden verworven kunnen bijvoorbeeld bestaan uit kleine donaties van particulieren, inkomsten uit loterijen, subsidies van overheden of particuliere organisaties, of inkomsten uit bedrijfsmatige nevenactiviteiten.

 

Zichtbare uitingen van fondsenwerving zijn bijvoorbeeld inzamelingen, publiekscampagnes in massamedia, of het aanspreken van publiek op straat. Minder zichtbare fondsenwerving is het aanvragen van subsidies bij overheden, instellingen of loterijen (bron Wikipedia). Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in deze laatste categorie fondsenwervingsactiviteiten.

" Fondsenwerving Nederland heeft de afgelopen jaren voor talloze maatschappelijke en culturele initiatieven "de fondsenwerving verzorgt "


Slagingskans fondsenwervingstraject vergroten

Wij geven u een aantal tips waarmee u de slagingskans van het fondsenwervingstraject kunt vergroten:

  • Inzicht in de relevante fondsen en subsidieregelingen is een basisvoorwaarde. Onderzoek welke fondsen op uw initiatief aansluiten en welke voorwaarden en criteria zij hanteren. Wij adviseren u om dit onderzoek uit te voeren voorafgaand aan het opstellen van een projectplan
  • Schrijf een gedegen projectplan waarin alle informatie aan bod komt. Redeneer daarbij vanuit de geldverstrekker. Welke informatie heeft deze nodig om tot een weloverwogen besluit te komen? In ons volgende blog geven wij specifieke tips over het projectplan.
  • Houd rekening met de deadlines voor het indienen en de behandeltermijnen. Een fondsaanvraag is gemiddeld 3 tot 4 maanden in behandeling. Tijdens deze periode mag u doorgaans niet starten met de activiteiten waarvoor een bijdrage is aangevraagd.

No-cure, no-pay

Fondsenwerving Nederland werkt in veel gevallen op basis van no-cure, no-pay. Meer informatie over de no-cure, no-pay werkwijze en de tarieven leest u op de pagina Tarieven.

Gratis QuickScan

Heeft uw organisatie een cultureel of maatschappelijk project? Wij kunnen een gratis QuickScan voor u uitvoeren. Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

Begeleiding van a tot z

Een toegekende fondsbijdrage moet in veel gevallen achteraf verantwoord worden. Fondsenwerving Nederland is van A tot Z betrokken bij uw project en voorkomt problemen achteraf.


Reactie schrijven

Commentaren: 0