Familiefondsen - filantropische families

De meest vrijgevige families van Nederland gaven in 2019 gezamenlijk zo'n 250 miljoen euro weg aan goede doelen, aldus onderzoek van het NRC. Bekende namen zijn onder meer familie Brenninkmeijer, familie van der Vorm, familie van Vlissingen, familie van Vliet en Joop van den Ende. Onder de filantropische individuen en families zijn ook minder bekende namen. Fondsenwerving Nederland heeft op deze pagina de top 25 familiefondsen uiteengezet met daarbij ook het werkgebied en de projecttypes vermeld waarop deze vermogensfondsen zich richten.

 

Let op: een aantal van deze familiefondsen staat niet open voor spontane fondsaanvragen. Neem contact op met Fondsenwerving Nederland om de mogelijkheden voor uw project te bespreken.

 

1. Porticus

Dit fonds richt zich op het ontwikkelen van filantropische programma's en beheer van charitatieve instellingen die zijn opgericht door ondernemers uit de familie Brenninkmeijer (C&A). Financiële ondersteuning van projecten in Nederland op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg.

 

2. Bernard van Leer Foundation

De Bernard van Leer Foundation is gericht op het geven van kansen aan kinderen die in economisch- en / of sociaal nadelige omstandigheden opgroeien. Men richt zich hierbij op de leeftijdscategorie 0 - 8 jaar. Hierbij betrekt men de kinderen van bovengenoemde doelgroep in hoge mate.

 

3. De Verre Bergen

De familie Van der Vorm is rijk geworden met o.a. de roemruchte Holland-Amerika Lijn, die als thuisbasis Rotterdam had. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze familie via het fonds De Verre Bergen subsidie verstrekt voor projecten waarvan Rotterdam of de Rotterdammers beter worden. Projecten moeten vernieuwend en schaalbaar zijn en gericht op de lange termijn.

 

4. Adessium Foundation

Adessium Foundation is het filantropische fonds van de familie van Vliet. De vermogende familie achter dit fonds richt zich via de Adessium Foundation op het verstrekken van financiële steun aan projecten op het gebied van publiek belang, mens & natuur en sociale initiatieven. Het fonds draagt bij aan een evenwichtige samenleving die wordt gekenmerkt door integriteit, een balans tussen mens en natuur en medemenselijkheid.

 

5. Van den Ende Foundation

Joop van den Ende richtte, na de verkoop van zijn bedrijf Endemol, samen met zijn vrouw de VandenEnde Foundation op. De Foundation verleent studiebeurzen aan jonge talenten om het te stimuleren in hun ontwikkeling tot professioneel acteur, theatermaker, zanger, musicus, filmmaker of danser. De VandenEnde Foundation ondersteunt ook bijzondere culturele projecten en instellingen.

 

6. Gieskes-Strijbis Fonds

Het Gieskes-Strijbis Fonds richt zich op het financieel ondersteunen van (onderzoeks-) projecten en de implementatie daarvan op het gebied van verbetering van milieu en natuurbehoud, medisch onderzoek, instandhouding van Westerse vrijheidsrechten en democratische waarden en de bevordering en ondersteuning van kunst en cultuur.

 

7. Utopa

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kinderen en jongeren, kansarmen en mensen met een handicap, emancipatie, arbeidsfilosofie, vakmanschap. archeologie en geschiedenis, monumenten. beeldhouwkunst, orgelmuziek. biologie en landschappen.

 

8. Hartwig Foundation

Dit fonds is één van de grootste gevers in Nederland, en mag alleen daarom al niet ontbreken. Ondersteuning van o.a. kunst en cultuur, onderwijs, (medische) wetenschap en (medisch)onderzoek alsmede het ondersteunen van ANBI instellingen. Helaas worden alleen aanvragen op uitnodiging in behandeling genomen. Omdat het fonds een van de grootste gevers is, en we een compleet overzicht willen bieden, hebben we het fonds toch opgenomen.

 

9. Virtutis Opus

Stichting Virtutis Opus is het fonds van Frits Goldschmeding. Dit fonds dat is geinspireerd door het christendom richt zich op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van educatie, cultuur, wetenschap, levensbeschouwelijke activiteiten en medische doeleinden. Onder andere de Hermitage en her Rijksmuseum zijn door Stichting Virtutis Opus ondersteund.

 

10. COmON Foundation

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op de ontwikkeling van bevolkingsgroepen in arme landen op het gebied van natuur, educatie en werkgelegenheid. COmON Foundation verstrekt onder andere bijdrages aan innovatieve projecten die worden uitgevoerd door organisaties die het belang van goede grond erkennen. Projecten gericht op het herstellen van aangetaste gronden/landschappen en het beschermen van de natuur.

 

11. Anton Jurgens Fonds

Financiële ondersteuning van projecten gericht op primaire levensbehoeften, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving van kwetsbare groepen binnen de samenleving. In Nederland focust het fonds zich op arbeidsparticipatie (maatschappelijk ondernemen), internationaal op voedselzekerheid.

 

12. Noaber Foundation

Noaber foundation bestaat uit een aantal organisaties gericht op het financieel ondersteunen van projecten en organisaties op het gebied van innovaties en gezondheid. In veel gevallen zal bij die vernieuwingen informatietechnologie een rol spelen. Het fonds wil mede impact realiseren op het thema 'gezond ouder worden'.

 

13. Van Vlissingen fondsen

De familieleden van de familie Van Vlissingen hebben diverse stichtingen/fondsen van waaruit verschillende types projecten worden ondersteund.

 

13.1 Fentener van Vlissingen Fonds

Het Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies en de Fentener van Vlissingen Cultuurprijs kunst -en cultuurprojecten in de provincie Utrecht.

 

13.2 Van Vlissingen Lymfoom Fonds (VVLF)

Financiële ondersteuning van onderzoek dat kan bijdragen aan de kennis over oorzaak en behandeling van kwaadaardige lymfklierziekten. Het fonds ondersteunt ook activiteiten op medisch en maatschappelijk gebied die de levenskwaliteit van patiënten kunnen bevorderen.

 

13.3 Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds

Subsidie voor projecten gericht op studie, zorg en cultuur en sociale cohesie, en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden.

 

13.4 Van Vlissingen Art Foundation

Bevorderen, stimuleren en ondersteunen van kunst in het algemeen en de hedendaagse kunst in het bijzonder. 

 

13.5 John & Marine van Vlissingen Foundation

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en/of andere algemeen maatschappelijke aard.

 

14. Turing Foundation

Financiële ondersteuning om lepra uit te roeien, kinderen en jongeren onderwijs te bieden en de natuur te beschermen in ontwikkelingslanden (hoofdzakelijk Afrika). In Nederland richt het fonds zich op het financieel mogelijk maken van projecten op het gebied van kunst, Per jaar is er € 4.000.000,- beschikbaar.

 

15. K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds (kfHein) geeft financiële steun aan projecten op het gebied van cultuur, maatschappelijk werk, podiumkunst, monu­ment­en­zorg, natuurbehoud en volksgezondheid in de provincie Utrecht. 

 

16. GSRD Foundation

Foundation van het bekende fashionlabel G-Sar RAW. Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten in landen waar de producten van G-Sar RAW worden gemaakt. Dit zijn o.a. Bangladesh, China, India, Peru en Vietnam. Bij ondersteuning van projecten ligt de focus op het ondersteunen van educatie en ondernemerschap.

 

17. Stichting Pieter Bastiaan

Achter dit relatief anonieme fonds zit een relatief grote gever die in Nederland en het buitenland goede doelen steunt.

 

18. Stichting Zabawas

Subsidie voor personen en instellingen die actief zijn op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties met name de Nederlandse samenleving ten goede komen.

 

19. Stichting Flowfund

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van zorg, milieu en schone energie. Daarnaast bij uitzondering subsidie voor wisselende goede doelen, bijvoorbeeld bij een humanitaire crisis. 

 

20. Janino Stichting

Financiële steun voor projecten voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen in de leeftijd van 0-30 jaar gericht op maatschappelijke projecten, kunst en cultuur en wetenschappelijk medisch onderzoek. Subsidiebedragen tussen de 1.000 en € 50.000,-.

 

21. Elise Mathilde Fonds

Financiële ondersteuning van instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven en het verstrekken van subsidie voor onderhoud en de instandhouding van natuur in Nederland. Op incidentele schaal wordt een bijdrage geleverd aan de aanschaf van professionele muziekinstrumenten of museale kunstvoorwerpen. 

 

22. De Haëlla Stichting

Steunt wereldwijde, kleinschalige initiatieven op het gebied van 'Geloof en Samenleving', 'Vrede en Mensenrechten', 'Milieu en Duurzaamheid' en 'Achterstand' in Nederland. De projecten die men steunt Projecten mogen niet in aanmerking komen voor reguliere (overheids-)subsidie.

 

23. Brook Foundation

Subsidie voor organisaties en projecten gericht op natuur en natuurbehoud, kinderen en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn mensenrechtenorganisaties, milieuorganisaties, organisaties die het welzijn van kinderen bevorderen en culturele instellingen. Nadruk ligt op die organisaties en projecten die een goed trackrecord hebben laten zien, vooruitstrevend zijn, en uitzonderlijke kwaliteit hebben bewezen.

 

24. Josephine Nefkens Stichting

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op onderzoek naar het ontstaan, de preventie en de verbetering van de diagnostiek en behandeling van kanker. Naast programmatische research kunnen subsidieaanvragen ook betrekking hebben op infrastructurele investeringen (bijv apparatuur). De inhoudelijke kaders van onderzoek waar het fonds steun aan verleent zijn ruim.

 

25. Ribbink Van Den Hoek Stichting

Subsidie voor culturele instellingen, wetenschappelijke instellingen en andere algemeen nut beogende charitatieve of levensbeschouwelijke instellingen. De focus ligt op subsidie voor ontwikkelingsprojecten.

 

Benieuwd wat Fondsenwerving Nederland voor u kan betekenen?

Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in het werven van fondsen voor culturele en maatschappelijke projecten. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende scan en we gaan direct voor u aan de slag.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.