Fondsenwerving voor buurthuizen en multifunctionele accommodaties: de weg naar revitalisering en verduurzaming

Sinds de coronapandemie hebben buurthuizen, kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties te maken gehad met uitdagingen, zoals een terugval in het aantal gebruikers en activiteiten. Tegelijkertijd zijn de exploitatiekosten gestegen door hogere energiekosten en inflatie. Gelukkig bieden subsidies en vermogensfondsen mogelijkheden voor duurzame investeringen, renovaties en verduurzaming van deze belangrijke gemeenschapsvoorzieningen. 

Het belang van subsidies en fondsen voor buurthuizen en multifunctionele accommodaties

Buurthuizen en multifunctionele accommodaties zijn essentiële pijlers van sociale cohesie in wijken en dorpen. Echter, door veranderende behoeften en een afname van actieve vrijwilligers zijn deze accommodaties geconfronteerd met uitdagingen. Gelukkig kunnen subsidies en fondsen een positieve verandering teweegbrengen, met name op het gebied van duurzaamheid, renovatie en verduurzaming van deze voorzieningen.

Actuele subsidieregelingen en fondsen voor buurthuizen en multifunctionele accommodaties

In Nederland zijn er verschillende subsidieregelingen en fondsen beschikbaar voor buurthuizen en multifunctionele accommodaties. Enkele voorbeelden zijn het Oranje Fonds, dat sociale samenhang en participatie bevordert, en het VSBfonds, dat ondersteuning biedt aan projecten die de sociale infrastructuur verbeteren. Daarnaast zijn er regionale en lokale fondsen waarop aanspraak kan worden gemaakt.

 

Een opvallende subsidieregeling voor leefbaarheidsinitiatieven is LEADER, dat projecten financiert die gericht zijn op het versterken van het landelijk gebied en de sociale cohesie. Dit maakt het ook bijzonder geschikt voor multifunctionele accommodaties. Voor verduurzaming bestaan er verschillende subsidieregelingen, zoals DUMAVA voor de verduurzaming van maatschappelijke accommodaties en ISDE voor energieopwekkende systemen.

 

Subsidies en fondsen kunnen veelal tezamen worden aangevraagd waardoor een aantrekkelijke financieringsmix kan ontstaan.

Fondsenwerving Nederland: de specialist in buurtinitiatieven

Fondsenwerving Nederland heeft in de afgelopen 10 jaar ruime ervaring opgebouwd met succesvolle subsidietrajecten en fondsenwerving voor buurtinitiatieven en multifunctionele accommodaties. Als expert op dit gebied zijn wij goed bekend met de verschillende doelstellingen, voorwaarden en termijnen van de beschikbare fondsen.

Verduurzaming in de breedste zin

Fondsenwerving Nederland ondersteunt bij het verduurzamen van voorzieningen en gebruiksfuncties die aansluiten op de behoeften van inwoners. Bij 'verduurzaming' kan het ook gaan om het verduurzamen van het gebouw in het kader van de energietransitie en bij het realiseren van financiële zelfstandigheid van de organisatie.

Werkwijze van Fondsenwerving Nederland

De werkwijze van Fondsenwerving Nederland bestaat uit vier fases:

Fase 1 – Uitgebreid onderzoek

Er wordt een grondig onderzoek uitgevoerd naar mogelijke subsidies en fondsen die aansluiten bij de projectkaders. De relevante regelingen, voorwaarden en mogelijk te ontvangen bijdragen worden in kaart gebracht.

Fase 2 – Projectplan schrijven of redigeren

Het onderzoek helpt bij het opstellen van een projectplan dat kansen benut en voldoet aan de eisen van subsidieverstrekkers. Fondsenwerving Nederland biedt ondersteuning bij het schrijven of redigeren van het plan.

Fase 3 – Aanvragen van subsidieregelingen en fondsen

Fondsenwerving Nederland stelt een plan van aanpak op voor het aanvragen van subsidies en fondsen. Hierbij worden prioriteiten gesteld en een tijdlijn opgesteld. Het aanvraagtraject kan op basis van 'no-cure, no-pay' worden verzorgd.

Fase 4 – Ondersteuning bij de verantwoording

Na toekenning van subsidies is een zorgvuldige verantwoording essentieel. Fondsenwerving Nederland biedt ondersteuning tijdens deze fase zonder extra kosten.

Neem vrijblijvend contact op met Fondsenwerving Nederland

Wil je aan de slag met het verduurzamen en revitaliseren van je buurtinitiatieven en multifunctionele accommodaties? Neem dan vrijblijvend contact op met Fondsenwerving Nederland. Hun deskundige adviseurs staan klaar om je te helpen en te begeleiden bij het aanvragen van subsidies en fondsen voor een succesvolle realisatie van je project. Samen kunnen we de leefbaarheid en duurzaamheid van jouw buurt versterken!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.