Nieuwe Beleidsperiode 2025-2028 van het Fonds voor Cultuurparticipatie

In 2024 eindigen alle oude projectregelingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie, en deze zullen dan sluiten. Wij geven alvast een doorkijkje naar de nieuwe periode en de subsidieregelingen die het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat openstellen.

Nieuwe regelingen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie

Op 1 januari 2025 start de nieuwe vierjarige beleidsperiode van het Fonds voor Cultuurparticipatie. In hun beleidsplan 2025-2028 worden de plannen en doelen uiteengezet, met een sterke focus op de maatschappelijke impact van cultuurparticipatie: cultuur voor een veerkrachtige samenleving.

 

Het Fonds richt zich op drie deelsectoren:

  • Amateurkunst: Gericht op het bevorderen van kunstbeoefening en talentontwikkeling voor niet-professionals, kunstvakstudenten en informele circuits.
  • Co-creatie: Gericht op het stimuleren van gelijkwaardige deelname aan cultuur onder begeleiding van een professionele kunstenaar of instituut, of als onderdeel van een gemeenschap.
  • Cultuureducatie: Gericht op het aanbieden en vernieuwen van cultuureducatie in en rondom het onderwijs.

Onder deze deelsectoren introduceert het Fonds meerjarenregelingen, projectregelingen en open oproepen. Bovendien worden de regelingen Erfgoed Maken en Internationaal vanaf 2025 gedeeltelijk geïntegreerd in de andere regelingen.

 

Meer informatie over het Fonds voor Cultuurparticipatie lees je op deze pagina.

Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor een fondsbijdrage?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende fondsenscan

 

Blijf op de hoogte van alle updates en nieuwe ontwikkelingen via onze website Fondsenwerving Nederland, evenals via onze social media. We zorgen ervoor dat je niet langer belangrijke updates mist!

Reactie schrijven

Commentaren: 0