Groeiend aantal corporate foundations

Nederlandse ondernemingen beginnen zich in toenemende mate maatschappelijk te engageren. Steeds meer grotere bedrijven richten een eigen bedrijfsfonds op, ook wel corporate foundation genoemd, van waaruit zij zelf projecten selecteren die zij ondersteunen.

 

Shell, Rabobank, Achmea, AFAS en Flow Traders; het zijn voorbeelden van bedrijven die vanuit een eigen corporate foundation ondersteuning bieden aan initiatieven van maatschappelijke organisaties. De doelstellingen en werkgebieden lopen uiteen, maar veelal gaat het om maatschappelijke op de mens georiënteerde doelstellingen. Vaak zijn de doelstellingen afgestemd met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN en dienen te ondersteunen initiatieven daaraan bij te dragen.

 

In 2017 bestonden er ongeveer 75 corporate foundations en de laatste jaren is dit aantal verder gegroeid. Bedrijven kunnen via deze zelf opgerichte stichtingen invulling geven aan het eigen MVO-beleid en hebben daarbij zelf de regie in handen. De foundation kan daarmee bijdragen aan het imago van het bedrijf.

 

Naast financiële ondersteuning stellen zij veelal ook kennis en expertise beschikbaar welke aanwezig is binnen het bedrijf. Veelal zijn werknemers van het bedrijf ook actief als vrijwilliger binnen de stichting.

 

Op deze pagina staat meer informatie over een aantal bekende Nederlandse corporate foundations.

 

Welke bedrijfsfondsen passen bij mijn initiatief?

Fondsenwerving Nederland is als intermediair fondsenwerver gespecialiseerd in het matchen van maatschappelijke projecten met bijpassende vermogensfondsen, waaronder ook bedrijfsfondsen/corporate foundations. Neem contact met ons op voor een verkenning van de mogelijkheden.