Fondsenwerving en crowdfunding, een gouden combinatie

In 2021 is voor maar liefst 730 miljoen euro gecrowdfund in Nederland en dat is 75% meer ten opzichte van 2020. Kortom: crowdfunding als financieringsvorm is sterk groeiende in populariteit en de crowdfundingcampagne wordt door steeds meer non-profit organisaties ingezet.

 

Steeds vaker ontvangen wij vragen over de relatie tussen fondsenwerving en crowdfunding en hoe deze twee kunnen samengaan in de financieringsmix van een project. In dit artikel leggen wij de overeenkomsten en verschillen uit, en hoe beide middelen samen effectief kunnen worden ingezet.

Crowdfunding: wat is het en hoe werkt het?

Crowdfunding (ook wel 'publieksfinanciering' genoemd) is een alternatieve wijze om een project of onderneming te financieren. Investering via crowdfunding kan op verschillende manieren plaatsvinden. Voor non-profit organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, zijn de volgende vormen relevant:

 

Donaties: De investeerder doneert geld voor een bepaald doel. Doneren impliceert dat de investeerder er niets voor terug krijgt. Crowdfunding door middel van donaties komt voornamelijk voor bij filantropische doeleinden.

 

Sponsoring: Het verschil tussen donaties en sponsoring is dat de investeerder een niet-financiële beloning krijgt van de ondernemer. Enkele voorbeelden zijn een ticket voor een concert, een exemplaar van een cd of boek of naamvermelding in een blad. Sponsoring is de vorm die veelal wordt toegepast bij creatieve projecten.

 

De digitale crowdfundingcampagne is dus feitelijk niet meer dan een instrument om potentiële donateurs snel en efficiënt te bereiken.

Fondsenwerving én crowdfunding: overeenkomsten en verschillen

De doelstelling is vrijwel identiek. Als organisator van een project wilt u potentiële geldverstrekkers (vermogensfondsen of andere donateurs) overtuigen een financiële bijdrage te leveren aan het project. Dit geldt zowel voor een fondsenwervingstraject als een crowdfundingcampagne. De aanpak die wordt gehanteerd tijdens een fondsenwervingstraject is eveneens vergelijkbaar met de aanpak van een crowdfundingcampagne.

 

Het grote verschil zit hem in de doelgroep (vermogensfondsen of donateurs) en beweegreden van deze doelgroep om over te gaan tot het verstrekken van een financiële bijdrage. In het geval van een fondsenwervingstraject wordt verbinding gezocht met de doelstelling, voorwaarden en criteria van het desbetreffende vermogensfonds. Terwijl bij een crowdfundingcampagne een beroep wordt gedaan op de barmhartigheid van hoofdzakelijk individuen/particuliere donateurs. Emotie en beleving speelt een grotere rol en in de communicatiestrategie zal daar rekening mee gehouden moeten worden.

Een gouden combinatie

Het opzetten van een crowdfunding campagne kost best wat voorbereidingstijd en ook tijdens de looptijd van de campagne is het noodzakelijk om deze te monitoren en eventueel bij te sturen.

 

Tijdens het fondsenwervingstraject is er al veel projectinformatie uitgewerkt: een projectplan, een begroting en diverse uitgewerkte aanvraagformulieren. Deze informatie kan ook van pas komen tijdens het opzetten van de crowdfundingcampagne.

 

Wanneer er al bijdrages zijn verstrekt door vermogensfondsen dan kan dit als positieve ontwikkeling worden vermeld in de crowdfundingcampagne. Projecteigenaren laten hiermee zien dat de benodigde financiering voor een deel al is gedekt. Andersom zien vermogensfondsen dat voor het project ook een beroep wordt gedaan op overige donateurs, via de crowdfundingcampagne.

Wanneer starten met crowdfunding?

Wij adviseren om de crowdfundingcampagne te starten halverwege het fondsenwervingstraject, zodra de eerste vermogensfondsen een bijdrage hebben toegekend. Donateurs worden via de crowdfundingcampagne aangesproken om het resterende bedrag bijeen te brengen.

 

Er bestaan verschillende Nederlandse crowdfundingplatforms waar campagnes kunnen worden geplaatst. Deze platforms zijn brengen vraag en aanbod (projecten en donateurs) samen en vergroten het bereik van crowdfundingcampagnes. Crowdfunding kan het bereik van een project aanzienlijk vergroten en leidt tot gratis publiciteit. Crowdfunding kan zodoende een belangrijke marketingfunctie vervullen.

Meer weten over de combinatie crowdfunding en fondsenwerving?

Stichtingen en verenigingen die een maatschappelijk of cultureel project uitvoeren kunnen op verschillende manieren financiering verwerven. Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in het voorbereiden en uitvoeren van fondsenwervingstrajecten. Daarnaast bieden wij ondersteunen bij het uitvoeren van crowdfundingcampagnes.

 

Neem contact op met Fondsenwerving Nederland en ontdek de mogelijkheden bij uw project.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    M. de Wind (vrijdag, 29 juli 2022 09:01)

    Voor velen is dit onbekend terrein. Bedankt voor deze uiteenzetting en tot horens.
    Vriendelijke groet, M. de Wind