Fondsbijdrages voor buurtinitiatieven

Dorpshuizen/buurthuizen, gemeenschapsvoorzieningen, cultuurhuizen en andere nieuwe buurtinitiatieven, kunnen veelal in aanmerking komen voor bijdrages vanuit één of meerdere vermogensfondsen.

Welke organisaties kunnen een fondsbijdrage aanvragen?

Deze subsidieregelingen en vermogensfondsen hanteren verschillende doelstellingen, voorwaarden en criteria. Algemeen uitgangspunt is dat het project wordt uitgevoerd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een non-profit organisatie). In de praktijk betekent dit dat de aanvrager vaak een stichting of vereniging is. Een minder frequent voorkomende rechtsvorm is de coöperatie.

Voor welk type buurtinitiatieven worden fondsbijdrages verstrekt?

Vermogensfondsen verstrekken niet zomaar een bijdrage voor een initiatief. Het initiatief moet aansluiten op de doelstelling(en) die zij zelf trachten te verwezenlijken. De meeste vermogensfondsen die nieuwe buurtactiviteiten ondersteunen, beogen daarmee de sociale cohesie en leefbaarheid van een buurt, wijk of dorp te verbeteren.

 

Kort samengevat maakt een initiatief kans op een fondsbijdrage indien een bijdrage wordt geleverd aan:

  • Het vergroten van de sociale cohesie in een gebied
  • Het vergroten van de participatiemogelijkheden voor een brede doelgroep, waaronder ook mensen met een beperking.
  • Het in stand houden en/of uitbreiden van het voorzieningenniveau in het gebied
  • Het vergroten van de financiële zelfredzaamheid en verduurzamen van het initiatief/de organisatie.

Er kan voor uiteenlopende investeringen of activiteiten een fondsbijdrage worden verstrekt. Het kan gaan om de verbouwing van een pand, de inrichting van het pand of de buitenruimte, maar ook voor het uitvoeren van een activiteitenprogramma bestaan subsidiekansen.

 

Niet alleen nieuwe initiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage , ook succesvolle bestaande buurt- en dorpsinitiatieven die worden uitgebreid of doorontwikkeld kunnen in aanmerking komen voor een fondsbijdrage.

Welke vermogensfondsen kunnen bijdragen?

Landelijke vermogensfondsen zoals Oranje Fonds, VSBfonds, Kansfonds en Stichting DOEN kunnen onder specifieke voorwaarden een fondsbijdrage verstrekken voor leefbaarheidsprojecten, waaronder ook buurtinitiatieven. Daarnaast bestaan er tientallen tot honderden regionale en lokale vermogensfondsen. Naast de vermogensfondsen kunnen de provincies en gemeenten onder bepaalde voorwaarden ook een subsidiebijdrage verstrekken. De mogelijkheden verschillen sterk per provincie en gemeente.

 

De exacte mogelijkheden in hoge mate afhankelijk zijn van de projectlocatie. Met name organisaties in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat kunnen rekenen op aanzienlijke ondersteuning. Zowel grote steden als het landelijk gebied, waarbij ieder gebied te maken heeft met een eigen dynamiek en maatschappelijke problematiek. 

Een actueel referentieproject

Fondsenwerving Nederland* heeft in 2020 met succes het subsidie- en fondsenwervingstraject verzorgd voor Vincentiusvereniging Groenlo, een buurtaccommodatie met eigen kringloopwinkel. Deze vereniging beschikte over een eigen buurthuis en kringloopwinkel. Van de totale projectkosten, bestaande uit verbouw- en inrichtingskosten, is maar liefst 80% door middel van subsidies en vermogensfondsen bijeen gebracht.

 

* Dit project is uitgevoerd vanuit Subsidiebureau Nederland. Fondsenwerving Nederland is een handelsnaam van Subsidiebureau Nederland.

Fondsenwervingstraject starten voor uw buurtinitiatief?

Bent u betrokken bij een nieuw buurtinitiatief dat vanuit een stichting of vereniging wordt uitgevoerd? Fondsenwerving Nederland kan allereerst een vrijblijvende quickscan voor u uitvoeren, waarmee de haalbaarheid wordt getoetst. Voor aanvullende informatie over de dienstverlening kunt u contact met ons opnemen.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Gery Deggerich (maandag, 17 oktober 2022 18:43)

    Wij onderhouden in het kader van buurtparticipatie ons openbaar plsntsoen met speeltuin. Om groenonderhoud te doen hebben we een benzineheggeschaar nodig. We vragen ons af of voor deze aanschaf een bijdrage gekregen kan worden. Met vriendelijke groet Gery Deggerich