Loket Leefbaarheid: subsidie voor initiatieven in het aardbevingsgebied

Maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners in het aardbevingsgebied Groningen ontvangen subsidie wanneer zij een leefbaarheidsinitiatief of een evenement organiseren. Ook de kosten van het inschakelen van een externe deskundige voor ondersteuning tijdens de planontwikkeling, fondsenwerving of planuitvoer komen in aanmerking voor subsidie.

Initiatieven in het aardbevingsgebied Groningen

Via Loket Leefbaarheid worden activiteiten gesubsidieerd die plaatsvinden in het aardbevingsgebied Groningen. Dat zijn de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Het Hogeland, en de voormalige gemeenten Ten Boer, Winsum, en een gedeelte van Meerstad.

Voorwaarden voor deze subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor evenementen en leefbaarheidsinitiatieven moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het project:

 • Levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid.
 • Heeft aantoonbaar draagvlak onder inwoners of belanghebbenden, of dit is te verkrijgen. Dit blijkt onder andere uit de betrokkenheid vanuit de inwoners, partners en de inzet van vrijwilligers.
 • Draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp of met buurdorpen.
 • Heeft een duurzaam karakter. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de herhaalbaarheid, of het positieve effect op de sociale cohesie.
 • Dient gereed te zijn voor uitvoering en binnen één jaar na het indienen van de aanvraag te zijn afgerond.

Beschikbare subsidiebudget Loket Leefbaarheid

De subsidiebijdrage van Loket Leefbaarheid wordt beschikbaar gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen. De komende tien jaar is er in totaal € 10 miljoen beschikbaar voor de financiering van activiteiten die ten goede komen aan de leefbaarheid. Voor de periode van 2 september 2019 t/m 31 december 2020 is er een ongeveer €1.1 miljoen beschikbaar.

Hoogte van de subsidiebijdrage

Per aanvraag kan er maximaal € 10.000 subsidie worden aangevraagd. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie kunnen betrekking hebben op:

 • Het inschakelen van professionele ondersteuning door een deskundige bij de planontwikkeling, fondsenwerving en/of planuitvoering;
 • Een project gericht op het verbeteren van de leefbaarheid;
 • Het uitvoeren van een evenement.

Voor evenementen bedraagt het maximale subsidiepercentage 25%. Voor het inschakelen van professionele ondersteuning en voor projecten gericht op het verbeteren van de leefbaarheid is het subsidiepercentage 100%. 

 

Let op: aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld (first come, first serve) en het budget zal waarschijnlijk ruim voor 31 december 2020 zijn uitgeput.

Fondsenwerving Nederland kosteloos inschakelen

Doordat de kosten voor het inschakelen van professionele ondersteuning voor 100% subsidiabel zijn, kunnen wij onze dienstverlening in de meeste gevallen kosteloos aanbieden aan initiatiefnemers in het aardbevingsgebied. Fondsenwerving Nederland kan u ondersteunen bij het ontwikkelen/opstellen van een projectplan en het verzorgen van het fondsenwervingstraject. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Overige subsidiekansen

Naast deze subsidieregeling bestaan er nog vele andere regelingen (subsidieregelingen en vermogensfondsen) waarvoor uw organisatie mogelijk ook in aanmerking komt. Enkele voorbeelden van landelijke vermogensfondsen treft u aan op deze pagina.

Mogelijkheden verkennen, of direct een subsidietraject starten?

Wilt u de mogelijkheden verkennen, of direct een subsidie-/fondsenwervingstraject in gang zetten? Neem dan contact met ons op. Fondsenwerving Nederland kan allereerst een vrijblijvende scan uitvoeren, waarmee een inschatting wordt gemaakt van de mogelijkheden op hoofdlijnen.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
 • #1

  Stichting Paarden Opvang Westerkwartier (zondag, 12 april 2020 17:21)

  Geachte,

  wij zijn een stichting begonnen die wij graag aan u voor willen stellen.

  Stichting Paarden Opvang Westerkwartier is een stichting zonder winst oogmerk. De stichting zal de donaties en giften transparant gebruiken aan de opvang. De giften en donaties zijn bedoeld voor de huisvesting van de dieren, voer, medische kosten en verzorging.
  daarnaast bied de stichting pensionstalling waarbij deze opbrengsten ook weer ten goede komen van de stichting.

  onze doelstelling:

  Stichting Paarden Opvang Westerkwartier (Stichting POW) wil een laatste plaats bieden voor paard/dier. Hiervoor zullen we donaties en sponsering nodig zijn.  Doelstellingen van de Stichting: Opvang van paarden en pony’s die verwaarloosd en/of mishandeld zijn. Opvang voor paarden met blessures waardoor ze niet meer geschikt zijn voor de sport, maar wel voor buitenritten en grondwerk. Op zoek gaan naar nieuwe eigenaar. Wanneer een goede band lijkt te ontstaan tussen paard en mens mag het paard mee naar zijn nieuwe mens. Het creëren van bewustwording van eigenaren met betrekking tot diverse problemen tussen paard en mens.

  "Een paard is immers een spiegel van onszelf, leer van het leven genieten"

  Met vriendelijke groet,
  M. Wiersema
  Voorzitter Stichting Paarden Opvang Westerkwartier