Cultuurfondsen steunen zichtbaarheid en hergebruik digitaal erfgoed

In 2019 en 2020 stelt het kabinet extra middelen ter beschikking om de zichtbaarheid en het hergebruik van digitaal erfgoed te stimuleren. Culturele organisaties worden via deze weg gestimuleerd om nieuwe gebruiksvormen te ontwikkelen en de zichtbaarheid te vergroten voor een brede doelgroep. De financiële middelen worden via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI), Het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie verdeeld. De vermogensfondsen hebben daartoe drie elkaar aanvullende regelingen ontwikkeld. 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - Digital Heritage x Public

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie investeert via de regeling Digital Heritage x Puplic in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen. Ontwerpers, makers en erfgoedinstellingen kunnen samen projecten indienen die digitaal erfgoed d.m.v. nieuwe toepassingen bij een brede doelgroep onder de aandacht brengen. De tijdelijke regeling Digital Heritage x Public is gericht op het hergebruiken van bestaand digitaal erfgoed.

 

Aanvragen kunnen tijdens twee indienrondes worden ingediend. Deze rondes sluiten op 5 september 2019 en 16 januari 2020. In totaal is € 900.000 te verdelen.

Mondriaan Fonds  - Open Oproep Digitaal Erfgoed

Deze oproep van het Mondriaan Fonds is bedoeld voor projecten die erfgoedcollecties toegankelijk maken voor een brede doelgroep, interactiviteit vergroten van de digitale collecties en de relatie tussen burger en cultureel erfgoed versterken. De bijdrage vanuit deze oproep ondersteunt de ontwikkeling van de toegankelijkheid van het erfgoed en/of publieksparticipatie. Uiteindelijk moet het resultaat leiden tot een sterkere en beter bruikbare digitale infrastructuur.

 

De deadlines van de aanvraagrondes zijn 7 oktober 2019 en 31 juli 2020.

Fonds voor Cultuurparticipatie - Regeling Creatief Gebruik Digitaal Erfgoed

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert met deze regeling het actief en creatief gebruik van digitaal erfgoed onder jongeren van 12 tot 25 jaar. Het doel is de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed te vergroten. Nederlandse stichtingen zonder winstoogmerk, die zich inzetten voor actieve cultuurparticipatie en/of erfgoedbeoefening en zich richten op jongeren kunnen een bijdrage aanvragen.

 

Aanvragen kunnen tot en met 18 december 2020 worden ingediend en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Ondersteuning nodig bij uw fondsenwervingstraject?

Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de mogelijkheden en het verzorgen van het fondsenwervingstraject, inclusief het verantwoordingstraject. Neem contact met ons op voor een gratis scan.

Reactie schrijven

Commentaren: 0