Blog: De ANBI-status en het effect op het fondsenwervingstraject

Een ANBI is een 'algemeen nut beogende instelling'. Deze fiscale status kan worden aangevraagd als een stichting of vereniging zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit houdt in dat de organisatie grotendeels in het belang van de samenleving als geheel werkt en datgene doet dat voor het welzijn van het volk nuttig, gewenst of nodig is.

 

De voordelen van een ANBI

ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die De Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. 

 

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

De culturele ANBI

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

 

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan vermeld op de website van De Belastingdienst.

 

Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

 

Fondsenwerving voor een ANBI

Stichtingen of verenigingen die over een ANBI-status beschikken slagen er doorgaans beter in om succesvol financiële middelen op te halen voor hun maatschappelijke of culturele project. Voor donateurs is het fiscaal aantrekkelijker om een financiële bijdrage te verstrekken. Bovendien zien veel vermogensfondsen de ANBI-status als een pré en voor sommige fondsen is de ANBI-status zelfs een vereiste.

 

Ondersteuning nodig?

Fondsenwerving Nederland adviseert u daarom om een ANBI-status te bemachtigen voorafgaand aan de start van het fondsenwervingstraject. Indien gewenst kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van de ANBI-status. Uiteraard kunnen wij ook het fondsenwervingstraject voor uw organisatie verzorgen. Deze werkzaamheden kunnen grotendeels op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd. 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie over de dienstverlening van Fondsenwerving Nederland, of voor het in gang zetten van een fondsenwervingstraject.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0